Historie van de kerk

Historie van het Marnehoes

De (voormalige) kerk van Wehe-den Hoorn werd in de 13e eeuw gebouwd in het dorp Wehe; haar geschiedenis is onlosmakelijk verbonden met de familie Van Starkenborgh, die ten noorden van het dorp in een borg woonde. In 1656 gaven zij opdracht de toren te verhogen en de kerk te repareren. Tegenwoordig doet de kerk dienst als cultureel centrum, onder de naam ’t Marnehoes.

De kerk bestaat uit één beuk en is recht gesloten, met een ongelede toren met achtkantige lantaarn. In de zware muur zijn de kloosterstenen met smalle muurdammen nog aanwezig. Tijdens de reparatie in opdracht van de Van Starkenborgs werden de ramen veranderd en een westelijke ingang gemaakt. De octogonale bekroning van de lantaarn is in 1912 vernieuwd. De toren heeft een uurwerk uit de 17e eeuw en had voor 1818 een koepel, die is ingestort en vervangen.

De in 1986 afgesloten restauratie heeft een kerkgebouw met een ietwat tweeslachtig interieur opgeleverd. Het moest een cultureel centrum worden met behoud van het kerkelijke karakter; het kerkelijke interieur met een preekstoel (op de traditionele plek tussen koor en schip), een orgel en een grafmonument bevindt zich nu dan ook zij aan zij met de toneelvoorzieningen. De Toscaanse orde van de orgelgalerij moest ook op de toneelafscheiding worden toegepast. Gemarmerde houten kolommen dragen een balk waarop de wapens van de aan de kerk gelieerde geslachten staan. De banken in het koor waren voor het huispersoneel van de familie Van Starkenborg. Het plafond kreeg een illusionistische – trompe l’oeil – schildering  van Mathijs Röling en Wout Muller; een koe, een stier en een schildpad tussen palmbomen. Daarnaast heeft ’t Marnehoes alle voorzieningen van een cultureel centrum: een garderobe, kleedkamers, keuken, toilet en regelinstallatie voor toneelverlichting (op de orgeltribune).

In het culturele centrum ’t Marnehoes worden toneel- en cabaretvoorstelling en concert en georganiseerd. Daarnaast functioneert het als oefenpodium voor toneellessen en vinden er trouwerijen, personeels- en familiefeesten en begrafenisceremonies plaats. De sfeer in ’t Marnehoes wordt nog steeds in hoge mate bepaald door het oorspronkelijke kerkje met zijn monumenten, vensters en bijzondere lichtinval.